ÚvodReklamace

Reklamace

Reklamace

Vaše důvěra je pro nás důležitá, proto v našem obchodě klademe práva zákazníka na první místo. Prostudujte si prosím pečlivě Obchodní podmínky našeho obchodu.

Reklamační řád

 

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující je povinen zkontrolovat obal doručeného zboží ihned při přejímce od kurýra, případně na přepážce České pošty. Jestliže je obal viditelně poškozen, kupující zásilku nepřejímá a vyplní s dopravcem formulář o poškození zboží během přepravy a rovněž informuje prodávajícího o této skutečnosti telefonicky nebo e-mailem.

Podepsaný formulář o poškození obalu zboží během přepravy kupující zašle e-mailem na:
reklamace@aga24.cz

 

Pokud poškození obalu zboží kupující zjistí až po odjezdu dopravce, kontaktuje neprodleně kurýrní společnost, která zboží doručila.

Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má kupující právo tuto vadu reklamovat.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží.

Kupující může uplatnit reklamaci v sídle prodávajícího. Kupující uplatňuje reklamaci osobně, popřípadě poštou nebo emailem na reklamace@aga24.cz s uvedením čísla faktury nebo objednávky, důvodu reklamace, preferovaného řešení reklamace a kontaktních údajů.

K usnadnění reklamace je k dispozici kupujícímu reklamační formulář, který tvoří přílohu těchto obchodních podmínek.

Prodávající vydá kupujícímu potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to bezprostředně po přijetí reklamace. Kupující dále obdrží potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

Kupující má právo na úhradu nutných nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady a byly vynaloženy skutečně a účelně. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má kupující také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.

Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl kupující povinen věc převzít. 

Po vyřízení reklamace prodávající upozorní kupujícího na ukončení reklamace telefonicky nebo e-mailem.

Odpovědnost prodávajícího za vady (poškození) zboží se nevztahuje na mechanické opotřebení výrobku (nebo jeho dílů) způsobené používáním.

Kupující je oprávněn uplatnit práva z odpovědnosti pouze za vady zboží vzniklé běžným užíváním.

Záruka se nevztahuje na závady způsobené nešetrným nebo násilným zacházením s výrobkem či jeho jednotlivými díly (opět se jedná zejména o kryt pružin na trampolínu a ochrannou síť); stejně tak se nevztahuje na poškození výrobku vnějšími událostmi.

Specifika reklamace trampolín:
Reklamace se nevztahují na ochranu pružin, pokud kupující nepoužívá doporučenou plachtu na přikrytí.
Reklamace na zrezivění se uplatňuje od 10 % poškození a více na kus.
Kratší možnou životnost jednotlivých dílů výrobků (trampolín), zejména se jedná o kryt pružin na trampolínu a ochrannou horní síť nelze považovat za výrobní vadu.
Po uplynutí záruční doby (24 měsíců) se doporučuje trampolínu kompletně zkontrolovat odborníkem.

Při výměně musí být zboží zabaleno do kartonové krabice dle závazných pokynů přepravce. V opačném případě nemusí být zboží převzato dopravcem k přepravě.

 

Reklamační formulář ( pdf / 205 kB )

 

Pokud jste se seznámili se všemi podmínkami reklamace, zašlete nám všechny potřebné dokumenty
v elektronické podobě na e-mail: 

reklamace@aga24.cz 

Ve zprávě prosím uveďte tyto informace:

  • Číslo fakrury nebo objednávky
  • Důvod reklamace a preferované řešení
  • Kontakní údaje

Chcete se zeptat?

Reklamační oddělení - Pracovní doba: Po až Pá  8:00 - 15:00 hod 

Bogdan Zwyrtek / + 420 774 717 310  reklamace@aga24.cz

Top
Zpracování dat
Schovat